Actualitat Notícies

Ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprova les bases reguladores i estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana (DOGV 8090, 24.07.2017 i DOGV 8466, 17.01.2019)

Objecte de les ajudes

L'objecte és convocar per a l'exercici 2019 ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA), de les persones treballadores autònomes o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l'any natural de la publicació hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en les bases reguladores.


Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de març de 2019 fins al 3 d'abril de 2019, tots dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).


Per a més informació vegen els següents enllaços

Resolució

Extracte

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball