Actualitat Notícies

ÚLTIMES MESURES RESTRICTIVES ADOPTADES PEL GOVERN VALENCIÀ EN RELACIÓ A la COVID-19

L'informem de les noves mesures restrictives publicades hui, 20 de gener de 2021 en el DOGV que afecten diferents activitats econòmiques i socials, entre les quals es troben algunes empreses de CreaTurisme.
ÚLTIMES MESURES RESTRICTIVES ADOPTADES PEL GOVERN VALENCIÀ EN RELACIÓ A la COVID-19

PRINCIPALS MESURES PUBLICADES EN EL DOGV:

1.-El tancament preventiu i la suspensió cautelar d'activitats, establiments i espais, que expressament s'indiquen:

a) Centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (*ludotecas, centres d'oci i entreteniment juvenil), i centres on es desenvolupen activitats festeres tradicionals.
b) Establiments i activitat d'hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d'oci i entreteniment, llevat que en els mateixos es preste servei de recollida de menjar i/o beguda en el local o enviament a domicili. Queden exceptuats els següents:

  •     Serveis d'hostaleria d'hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.
  •     Serveis d'hostaleria i restauració d'establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela allotjada en aquests.
  •     Serveis d'hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal emprat.
  •     Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d'ensenyament reglat (col·legis d'Educació Primària, instituts, universitats i similars).
  •     Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació.

Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podran dur a terme durant l'horari d'obertura habitual de l'establiment.
c) Establiments dedicats a activitats recreatives i d'atzar.

2. Mesures en locals comercials:

Els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18.00 hores. S'exceptua de l'anterior, l'activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats a l'activitat comercial essencial d'alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i venda d'aliments per a animals, únicament per a la venda d'aquests productes.

3. Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives:

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l'aire lliure i fora d'instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles només en cas de convivents.
b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d'àmbit autonòmic o inferior.
c) No es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d'entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.

Continuen vigents les mesures adoptades en anteriors resolucions respecte a:
 
- Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

- Es permet la *realización de l'activitat de *guía *turí*stico *concertá*ndose preferentment mitjançant cita prèvia i els grups sàrrián d'un dt.́*ximo de 15 persones a l'aire lliure i  10 en espais tancats.

La present resolució produirà efectes per un període de catorze dies naturals a comptar des de les 00.00 hores del dia 21 de gener de 2021.

Resolució completa

Àrea de Comerç i Turisme

Ajuntament d'Onda

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball