Actualitat Notícies

Ajudes per a la contractació de persones desocupades d'Onda

Convocatòria de l'Ajuntament d'Onda per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupades d'Onda per a l'exercici 2019.

 

L'Ajuntament d'Onda ha convocat per a l'exercici 2019 les ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupades d'Onda per a l'exercici 2019. Publicació en el BOP 26 - 28 de febrer de 2019 i l'Extracte en el BOP 29 - 7 de març de 2019


Objecte
La convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per a fomentar la contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses situades en l'àmbit territorial d'Onda, que es realitzen durant l'any 2019. Especialment, se subvencionaran els pagaments en concepte de Seguretat Social a càrrec de l'empresa generats per la contractació de les persones desocupades.


Entitats beneficiàries
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses, incloses les persones treballadores autònomes, que estiguen situades a Onda i que complisquen els requisits de la base 3.


Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant la present convocatòria comprén des del 8 de març al 16 de setembre de 2019.


Termini de presentació de sol·licituds de justificació i pagament
El termini màxim per a presentar la justificació de les ajudes concedides serà el 15 de novembre de 2019.


En els següents enllaços es pot consultar la convocatòria i l'extracte de la convocatòria.

Convocatòria

Extracte de la convocatòria

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball