El que has de saber abans de començar

¿QUÈ SÓN TENDES DE CONVENIÈNCIA?

Són aquelles que, amb una extensió útil no superior a 500 m2, romanguen obertes al públic, almenys 18 hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos.

Tornar dalt
¿QUÈ ÉS L'ACTIVITAT COMERCIAL EN RÈGIM DE FRANQUÍCIA ?

És l'activitat que es porta a efecte en virtut d'un acord o contracte pel qual una empresa, denominada franquiciadora, cedix a una altra, denominada franquiciada, el dret a l'explotació d'un sistema propi de comercialització de productes o servicis.

Tornar dalt
¿QUÈ ÉS LA LLICÈNCIA COMERCIAL ESPECÍFICA ?

És l'autorització que requerix la instal·lació o ampliació de grans superfícies comercials i d'establiments comercials de descompte dur, amb caràcter previ a la sol·licitud de les llicències municipals d'instal·lació, obertura i obres. La mateixa llicència requeriran els establiments comercials la reforma o dels quals ampliació determinara la seua inclusió en les esmentades classificacions de grans superfícies comercials o establiments comercials de descompte dur.

Tornar dalt
¿QUINS CRITERIS SE SEGUEIXEN PER A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA COMERCIAL ESPECÍFICA ?

Són els següents:

a) Valoració de l'equipament comercial preexistent en cada zona, en funció de la seua aptitud per a garantir la qualitat, varietat, servici, preus i horaris de l'oferta actual i previsible.
b) Valoració dels efectes sobre l'estructura comercial existent, en funció de les millores de competència que aporte cada establiment proposat i dels eventuals efectes negatius per al xicotet comerç de la zona.
c) Estudi de l'impacte urbanístic, sobre el tràfic i l'accessibilitat via i sobre el medi ambient.
d) Consideració de la incidència que la posada en marxa del projecte tindria sobre el nivell i la qualitat de l'ocupació en la seua zona d'influència.
e) Viabilitat del projecte i possibles accions d'enfortiment de les àrees comercials preexistents en cada zona d'influència.

Tornar dalt
¿QUÈ SÓN GRANS ESTABLECMIENTOS D'IMPACTE TERRITORIAL?

Es definixen com a establiments comercials, individuals o col·lectius, que compten amb una superfície comercial igual o superior a 2.500 m2.

 

Tornar dalt
© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball